قیمت و شرایط فروش خودروهای ایرتویا | منطقه ماشین

قیمت و شرایط فروش خودروهای ایرتویا

قیمت و شرایط فروش خودروهای ایرتویا

افزایش ۴۰ میلیونی قیمت تویوتا راو۴ و لیست قیمت و شرایط فروش محصولات شرکت ایرتویا (نماینده رسمی تویوتا ژاپن در ایران) شامل خانواده‌ی تویوتا و لکسوس در دی‌ماه ۱۳۹۶

 

قیمت و شرایط فروش تویوتا کمری

تویوتا کمری ۲۰۱۷؛ محبوب‌ ترین سدان خانوادگی جهان
نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
تویوتا کمری ۲۰۱۶ LE - هیبریدی
--- ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش
تویوتا کمری ۲۰۱۶ XLE - هیبریدی --- ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش

قیمت و شرایط فروش تویوتا کرولا

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
تویوتا کرولا XLIX ۲۰۱۶ - فول
--- ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش
تویوتا کرولا GLI ۲۰۱۶ - فول
--- ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش

قیمت و شرایط فروش تویوتا RAV4

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
تویوتا راو۴ ۲۰۱۷ - نیوفیس تیپ T3-V Limited ۲۹۹,۵۰۰,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ فروش نقدی - تحویل فوری

فروش اقساطی با پیش‌پرداخت ۲۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان + سایر هزینه‌های اجباری از جمله هزینه‌ی ترهین و بیمه اعتباری و بیمه بدنه یک‌ساله در زمان ثبت نام - مابقی مبلغ خودرو با تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۶ ماهه طی ۶ فقره چک با فاصله ۱ ماه یکبار به ارزش ۱۰ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان - نرخ تسهیلات ۲۱ درصد-  تحویل فوری

فروش اقساطی با پیش‌پرداخت ۲۰۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان + سایر هزینه‌های اجباری از جمله هزینه‌ی ترهین و بیمه اعتباری و بیمه بدنه یک‌ساله در زمان ثبت نام - مابقی مبلغ خودرو با تسهیلات ۹۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۱۲ ماهه طی ۶ فقره چک با فاصله ۲ ماه یکبار به ارزش ۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان - نرخ تسهیلات ۲۱ درصد- تحویل فوری

فروش مشارکتی با موعد تحویل ۱۲۰ روز

پیش‌پرداخت ۷۰ میلیون تومان + ۳ چک ۲۵ میلیون تومانی در بازه‌های ۳۰، ۶۰ و ۹۰ روز پس از ثبت نام - تسویه نقدی مابقی قیمت خودرو و بهره‌مندی از ۵ میلیون تومان تخفیف یا استفاده از تسهیلات به ارزش ۷۵ میلیون تومان با اقساط ۱۰ ماهه در قالب ۱۰ چک ۱ ماهه بدون کارمزد و یا با اقساط ۲۴ ماهه در قالب ۸ چک ۳ ماهه با کارمزد ۱۲ درصد - سود مشارکت ۱۸ درصد و انصراف ۱۶ درصد - موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

فروش مشارکتی با موعد تحویل ۱۸۰ روز

پیش‌پرداخت ۶۰ میلیون تومان + ۵ چک ۲۰ میلیون تومانی در بازه‌های ۳۰، ۶۰، ۹۰، ۱۲۰ و ۱۵۰ روز پس از ثبت نام - تسویه نقدی مابقی قیمت خودرو و بهره‌مندی از ۶ میلیون تومان تخفیف یا  استفاده از تسهیلات به ارزش ۸۰ میلیون تومان با اقساط ۱۰ ماهه در قالب ۱۰ چک ۱ ماهه بدون کارمزد و یا با اقساط ۲۴ ماهه در قالب ۸ چک ۳ ماهه با کارمزد ۱۲ درصد - سود مشارکت ۱۸ درصد و انصراف ۱۶ درصد - موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

تویوتا راو۴ ۲۰۱۷ - نیوفیس فول تیپ T3-V
۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ فروش نقدی - تحویل فوری

فروش اقساطی با پیش‌پرداخت ۲۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان + سایر هزینه‌های اجباری از جمله هزینه‌ی ترهین و بیمه اعتباری و بیمه بدنه یک‌ساله در زمان ثبت نام - مابقی مبلغ خودرو با تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۶ ماهه طی ۶ فقره چک با فاصله ۱ ماه یکبار به ارزش ۱۰ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان - نرخ تسهیلات ۲۱ درصد-  تحویل فوری

فروش اقساطی با پیش‌پرداخت ۲۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان + سایر هزینه‌های اجباری از جمله هزینه‌ی ترهین و بیمه اعتباری و بیمه بدنه یک‌ساله در زمان ثبت نام - مابقی مبلغ خودرو با تسهیلات ۹۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۱۲ ماهه طی ۶ فقره چک با فاصله ۲ ماه یکبار به ارزش ۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان - نرخ تسهیلات ۲۱ درصد- تحویل فوری

تویوتا راو۴ ۲۰۱۷ - نیوفیس فول تیپ T3-E ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ فروش نقدی - تحویل فوری

فروش اقساطی با پیش‌پرداخت ۲۵۰ میلیون تومان + سایر هزینه‌های اجباری از جمله هزینه‌ی ترهین و بیمه اعتباری و بیمه بدنه یک‌ساله در زمان ثبت نام - مابقی مبلغ خودرو با تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۶ ماهه طی ۶ فقره چک با فاصله ۱ ماه یکبار به ارزش ۱۰ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان - نرخ تسهیلات ۲۱ درصد-  تحویل فوری

فروش اقساطی با پیش‌پرداخت ۲۲۰ میلیون تومان + سایر هزینه‌های اجباری از جمله هزینه‌ی ترهین و بیمه اعتباری و بیمه بدنه یک‌ساله در زمان ثبت نام - مابقی مبلغ خودرو با تسهیلات ۹۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۱۲ ماهه طی ۶ فقره چک با فاصله ۲ ماه یکبار به ارزش ۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان - نرخ تسهیلات ۲۱ درصد- تحویل فوری

قیمت و شرایط فروش تویوتا CH-R

نام محصول مدل قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
تویوتا CH-R بنزینی توربو
۱۲۰۰ سی سی
مدل ۲۰۱۷
Advance
۲X2
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ فروش نقدی - تحویل فوری ۱۰ روزه

فروش اقساطی با پیش‌پرداخت ۱۴۵ میلیون تومان + سایر هزینه‌های اجباری از جمله هزینه‌ی ترهین و بیمه اعتباری و بیمه بدنه یک‌ساله در زمان ثبت نام - مابقی مبلغ خودرو با تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۶ ماهه طی ۶ فقره چک با فاصله ۱ ماه یکبار به ارزش ۸ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان - نرخ تسهیلات ۲۱ درصد-  تحویل فوری ۱۰ روزه

فروش اقساطی با پیش‌پرداخت ۱۱۵ میلیون + سایر هزینه‌های اجباری از جمله هزینه‌ی ترهین و بیمه اعتباری و بیمه بدنه یک‌ساله در زمان ثبت نام - مابقی مبلغ خودرو با تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۱۲ ماهه طی ۶ فقره چک با فاصله ۲ ماه یکبار به ارزش ۱۵ میلیون و ۲۰ هزار تومان - نرخ تسهیلات ۲۱ درصد- تحویل فوری ۱۰ روزه

Dynamic
۴X2
۲۳۹,۵۰۰,۰۰۰ ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ فروش نقدی - تحویل فوری ۱۰ روزه

فروش اقساطی با پیش‌پرداخت ۱۶۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان + سایر هزینه‌های اجباری از جمله هزینه‌ی ترهین و بیمه اعتباری و بیمه بدنه یک‌ساله در زمان ثبت نام - مابقی مبلغ خودرو با تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۸ ماهه طی ۸ فقره چک با فاصله ۱ ماه یکبار به ارزش ۸ میلیون و ۱۱۰ هزار تومان - نرخ تسهیلات ۲۱ درصد-  تحویل فوری ۱۰ روزه

فروش اقساطی با پیش‌پرداخت ۱۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان + سایر هزینه‌های اجباری از جمله هزینه‌ی ترهین و بیمه اعتباری و بیمه بدنه یک‌ساله در زمان ثبت نام - مابقی مبلغ خودرو با تسهیلات ۹۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۱۲ ماهه طی ۶ فقره چک با فاصله ۲ ماه یکبار به ارزش ۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان - نرخ تسهیلات ۲۱ درصد- تحویل فوری ۱۰ روزه

Premiu
m
۴X2
۲۳۹,۵۰۰,۰۰۰ فروش نقدی - تحویل فوری ۱۰ روزه

فروش اقساطی با پیش‌پرداخت ۱۷۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان + سایر هزینه‌های اجباری از جمله هزینه‌ی ترهین و بیمه اعتباری و بیمه بدنه یک‌ساله در زمان ثبت نام - مابقی مبلغ خودرو با تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۸ ماهه طی ۸ فقره چک با فاصله ۱ ماه یکبار به ارزش ۸ میلیون و ۱۱۰ هزار تومان - نرخ تسهیلات ۲۱ درصد-  تحویل فوری ۱۰ روزه

فروش اقساطی با پیش‌پرداخت ۱۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان + سایر هزینه‌های اجباری از جمله هزینه‌ی ترهین و بیمه اعتباری و بیمه بدنه یک‌ساله در زمان ثبت نام - مابقی مبلغ خودرو با تسهیلات ۹۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۱۲ ماهه طی ۶ فقره چک با فاصله ۲ ماه یکبار به ارزش ۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان - نرخ تسهیلات ۲۱ درصد- تحویل فوری ۱۰ روزه

Lounge
۴X4
۲۶۹,۵۰۰,۰۰۰ فروش نقدی - تحویل فوری ۱۰ روزه

فروش اقساطی با پیش‌پرداخت ۲۰۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان + سایر هزینه‌های اجباری از جمله هزینه‌ی ترهین و بیمه اعتباری و بیمه بدنه یک‌ساله در زمان ثبت نام - مابقی مبلغ خودرو با تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۸ ماهه طی ۸ فقره چک با فاصله ۱ ماه یکبار به ارزش ۸ میلیون و ۱۱۰ هزار تومان - نرخ تسهیلات ۲۱ درصد-  تحویل فوری ۱۰ روزه

فروش اقساطی با پیش‌پرداخت ۱۷۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان + سایر هزینه‌های اجباری از جمله هزینه‌ی ترهین و بیمه اعتباری و بیمه بدنه یک‌ساله در زمان ثبت نام - مابقی مبلغ خودرو با تسهیلات ۹۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۱۲ ماهه طی ۶ فقره چک با فاصله ۲ ماه یکبار به ارزش ۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان - نرخ تسهیلات ۲۱ درصد- تحویل فوری ۱۰ روزه

 

قیمت و شرایط فروش پریوس

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
تویوتا پریوس ۲۰۱۷ - تیپ C
۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ نامعلوم فروش مشارکتی با موعد تحویل ۱۲۰ روز

پیش‌پرداخت ۴۵ میلیون تومان + ۳ چک ۱۵ میلیون تومانی در بازه‌های ۳۰، ۶۰ و ۹۰ روز پس از ثبت نام - تسویه نقدی مابقی قیمت خودرو و بهره‌مندی از ۳.۵ میلیون تومان تخفیف یا  استفاده از تسهیلات به ارزش ۴۵ میلیون تومان با اقساط ۱۰ ماهه در قالب ۱۰ چک ۱ ماهه بدون کارمزد و یا با اقساط ۲۴ ماهه در قالب ۸ چک ۳ ماهه با کارمزد ۱۲ درصد - سود مشارکت ۱۸ درصد و انصراف ۱۶ درصد - موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

فروش مشارکتی با موعد تحویل ۱۸۰ روز

پیش‌پرداخت ۳۵ میلیون تومان + ۵ چک ۱۰ میلیون تومانی در بازه‌های ۳۰، ۶۰، ۹۰، ۱۲۰ و ۱۵۰ روز پس از ثبت نام - تسویه نقدی مابقی قیمت خودرو و بهره‌مندی از ۴ میلیون تومان تخفیف یا  استفاده از تسهیلات به ارزش ۵۰ میلیون تومان با اقساط ۱۰ ماهه در قالب ۱۰ چک ۱ ماهه بدون کارمزد و یا با اقساط ۲۴ ماهه در قالب ۸ چک ۳ ماهه با کارمزد ۱۲ درصد - سود مشارکت ۱۸ درصد و انصراف ۱۶ درصد - موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

تویوتا پریوس ۲۰۱۷ - تیپ ۲
۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ نامعلوم فروش مشارکتی با موعد تحویل ۱۲۰ روز

پیش‌پرداخت ۴۵ میلیون تومان + ۳ چک ۱۵ میلیون تومانی در بازه‌های ۳۰، ۶۰ و ۹۰ روز پس از ثبت نام - تسویه نقدی مابقی قیمت خودرو و بهره‌مندی از ۳.۵ میلیون تومان تخفیف یا  استفاده از تسهیلات به ارزش ۴۵ میلیون تومان با اقساط ۱۰ ماهه در قالب ۱۰ چک ۱ ماهه بدون کارمزد و یا با اقساط ۲۴ ماهه در قالب ۸ چک ۳ ماهه با کارمزد ۱۲ درصد - سود مشارکت ۱۸ درصد و انصراف ۱۶ درصد - موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

فروش مشارکتی با موعد تحویل ۱۸۰ روز

پیش‌پرداخت ۳۵ میلیون تومان + ۵ چک ۱۰ میلیون تومانی در بازه‌های ۳۰، ۶۰، ۹۰، ۱۲۰ و ۱۵۰ روز پس از ثبت نام - تسویه نقدی مابقی قیمت خودرو و بهره‌مندی از ۴ میلیون تومان تخفیف یا  استفاده از تسهیلات به ارزش ۵۰ میلیون تومان با اقساط ۱۰ ماهه در قالب ۱۰ چک ۱ ماهه بدون کارمزد و یا با اقساط ۲۴ ماهه در قالب ۸ چک ۳ ماهه با کارمزد ۱۲ درصد - سود مشارکت ۱۸ درصد و انصراف ۱۶ درصد - موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

تویوتا پریوس ۲۰۱۷ تیپ ۳
۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ نامعلوم فروش مشارکتی با موعد تحویل ۱۲۰ روز

پیش‌پرداخت ۴۵ میلیون تومان + ۳ چک ۱۵ میلیون تومانی در بازه‌های ۳۰، ۶۰ و ۹۰ روز پس از ثبت نام - تسویه نقدی مابقی قیمت خودرو و بهره‌مندی از ۳.۵ میلیون تومان تخفیف یا  استفاده از تسهیلات به ارزش ۴۵ میلیون تومان با اقساط ۱۰ ماهه در قالب ۱۰ چک ۱ ماهه بدون کارمزد و یا با اقساط ۲۴ ماهه در قالب ۸ چک ۳ ماهه با کارمزد ۱۲ درصد - سود مشارکت ۱۸ درصد و انصراف ۱۶ درصد - موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

فروش مشارکتی با موعد تحویل ۱۸۰ روز

پیش‌پرداخت ۳۵ میلیون تومان + ۵ چک ۱۰ میلیون تومانی در بازه‌های ۳۰، ۶۰، ۹۰، ۱۲۰ و ۱۵۰ روز پس از ثبت نام - تسویه نقدی مابقی قیمت خودرو و بهره‌مندی از ۴ میلیون تومان تخفیف یا  استفاده از تسهیلات به ارزش ۵۰ میلیون تومان با اقساط ۱۰ ماهه در قالب ۱۰ چک ۱ ماهه بدون کارمزد و یا با اقساط ۲۴ ماهه در قالب ۸ چک ۳ ماهه با کارمزد ۱۲ درصد - سود مشارکت ۱۸ درصد و انصراف ۱۶ درصد - موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

قیمت و شرایط فروش تویوتا یاریس

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
تویوتا یاریس ۲۰۱۶ - هاچ بک
--- ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش
تویوتا یاریس ۲۰۱۶ - صندوق دار
--- ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش

قیمت و شرایط فروش تویوتا هایلوکس

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ - اتاق جدید دنده‌ای
--- ناموجود توقف فروش
تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ - اتاق جدید اتوماتیک
--- ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش

قیمت و شرایط فروش تویوتا هایس

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
تویوتا هایس - های روف (سقف بلند)
--- ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش

 

قیمت و شرایط فروش لکسوس NX200T

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد
لکسوس NX۲۰۰T - تیپ EXCLUSIVE
توقف فروش ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
لکسوس NX۲۰۰T - تیپ F Sport SPT2 توقف فروش ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
لکسوس NX۲۰۰T - تیپ F Sport فول
۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰

قیمت و شرایط فروش لکسوس NX300H

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد
لکسوس NX۳۰۰H - سه کلید
توقف فروش ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
لکسوس NX۳۰۰H - شش کلید توقف فروش ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰
لکسوس NX۳۰۰H - هفت کلید F Sport
توقف فروش ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰
لکسوس NX۳۰۰H - فول EU (FP6)
توقف فروش ---
لکسوس NX۳۰۰H - فول EU (P7) توقف فروش ---
لکسوس NX۳۰۰H - فول EU (FP7) توقف فروش ---

تمایمی تیپ‌های لکسوس NX۳۰۰H هیبریدی، دارای هدیه ویژه ۷ سال یا ۲۰۰ هزار کیلومتر گارانتی تعویض باتری ولتاژ بالای سیستم هیبرید هستند.

قیمت و شرایط فروش لکسوس RX200T

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد
لکسوس RX۲۰۰T
عدم عرضه ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت و شرایط فروش لکسوس CT200H

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
لکسوس CT۲۰۰H هیبریدی ۲۰۱۶
توقف فروش ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ---

بروزرسانی: ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۶

درباره نویسنده

Mr-Ali


Warning: Illegal string offset 'buttons_type' in /home3/mycarzon/public_html/wp-content/plugins/tmm_addthis/index.php on line 72

Warning: Illegal string offset 'add_buttons' in /home3/mycarzon/public_html/wp-content/plugins/tmm_addthis/index.php on line 75

ارسال دیدگاه

ارتباط با ما

نشان ملی ثبت


logo-samandehi

درباره ما

سایت منطقه ماشین با اهدافی متفاوت برای مردم ایجاد شد.با گروهی بزرگ و حرفه ای از تهران و تمام مناطق آزاد ایران با امکانات وخدماتی جدید برای اولین بار در کشور سپاسگزایم از شما مردم عزیز برای همراهیتان

طراحی و اجرا : گرافیک ایران