بایگانی‌ها جرمی کلارکسون، ریچارد هموند | منطقه ماشین

برچسب: جرمی کلارکسون، ریچارد هموند

فصل چهارم و پنجم برنامه‌ی محبوب گرندتور در قالب ویژه‌ برنامه‌های بزرگ و پرهزینه و سفر به کشورهای مختلف تولید خواهد شد؛ اجرا در استودیو، برای آخرین بار در فصل سوم انجام می‌شود.

(بیشتر…)