بایگانی‌ها سیمبیوز ، رنو ، پروتوتایپ ، معرفی ، ورودی 2023 | منطقه ماشین

برچسب: سیمبیوز ، رنو ، پروتوتایپ ، معرفی ، ورودی 2023

با این حال رنو ادعا می‌کند، سیمبیوزش به سطح ۴ خودرانی مجهز است و می‌تواند بدون نظارت کاربر انسانی براند. بنابراین می‌توان ترکیب فناوری به کار رفته در این خودرو را مدبرانه دانست. (بیشتر…)