بایگانی‌ها شاسی بلند خاص | منطقه ماشین

برچسب: شاسی بلند خاص

دو ویژگی تنظیم در سامانه تعلیق متناسب با حالات چرخ در این خودروها در نظر گرفته شده است. انتخاب بین این دو حالت به میزان حرکت آفرود یا آنرود در رانندگی شما بستگی دارد. (بیشتر…)