بایگانی‌ها شبكه مالتي‌پلكس | منطقه ماشین

برچسب: شبكه مالتي‌پلكس

سامانه الکترونیکی مالتی‌پلکس است که در حقیقت، دسته‌سیم سنتی خودرو این سامانه، کلیه دستوراتی که راننده صادر می‌کند، به یک واحد مرکزی الکترونیکی (BSI) ارسال و از آن جا، فرمان لازم برای عملگر مربوطه صادر می‌شود. (بیشتر…)