بایگانی‌ها فورد F-150 رپتور | منطقه ماشین

برچسب: فورد F-150 رپتور

هرچند تیتر این مطلب، خنده‌آور و عجیب به نظر می‌رسد، موضوع مطالعه‌ی یک کارشناس صنعت خودرو بوده است تا بهترین مدل‌های دنیا برای یک سرقت بزرگ و فرار از دست پلیس، انتخاب شوند. (بیشتر…)