بایگانی‌ها فولکس‌واگن گلف | منطقه ماشین

برچسب: فولکس‌واگن گلف

هرچند تیتر این مطلب، خنده‌آور و عجیب به نظر می‌رسد، موضوع مطالعه‌ی یک کارشناس صنعت خودرو بوده است تا بهترین مدل‌های دنیا برای یک سرقت بزرگ و فرار از دست پلیس، انتخاب شوند. (بیشتر…)