بایگانی‌ها مناطق آزاد | منطقه ماشین

برچسب: مناطق آزاد

اولویت شماره‌گذاری در مناطق آزاد با خودروهای نوشماره و نقل و انتقال است و به مرور براساس برنامه‌ریزی مناطق آزاد پلاک‌های قدیمی فراخوان و تعویض می‌شود. (بیشتر…)